दोडामार्ग तालुक्यात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन…

दोडामार्ग तालुक्यात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन…

सिंधुदुर्गनगरी

दोडामार्ग शहरातील बाजारपेठ येथील अंकुश शांताराम मिरकर, यांचे धाटवाडी येथील वास्तव्य ठिकाण घर क्र. 864,1184 व त्यांचे बाजारपेठ येथील कोल्हापूर-गोवा महामार्गावरील दुकानाचा परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

दोडामार्ग तालुक्यातील मौजे तळकट कट्टा नं. 1 येथील कोरोना बाधित रुग्णांच्या घराचा चहुबाजुंचा परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली-बाजारवाडी येथील कोरोना बाधित रुग्णांच्या घराचा चहुबाजुंचा (50 मीटर) परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

दोडामार्ग तालुक्यातील वझरे- हळदीचा गुंडा येथील घर क्रमांक 371 चा चहुबाजुंचा परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

दोडामार्ग तालुक्यातील तळकट- भटवाडी येथील शासकीय रुग्णालयातील केवळ रुग्णाचे शासकीय निवासस्थान कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये दिनांक 13 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तूविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे – जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडीचे   उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा