अव्यक्त अबोली बहूउद्देशीय संस्थेच्या राज्यस्तरी साहित्य समेलनासाठी जेष्ठ साहित्यिका शैलजा करोडे यांची अभिनंदनीय निवड