You are currently viewing कणकवलीतील ५८ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर
  • Post category:इतर
  • Post comments:0 Comments

कणकवलीतील ५८ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर

कणकवली :

 

कणकवली तालुक्यातील ५८ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाले आहेत. त्यामध्ये १ असलदे, २ आशिये, 3 आयनल ४ भरणी, ५ बीडवाडी, ६ बोर्डवे, ७ चिंचवली, ८ डामरे, ९ दारिस्ते, १० दारुम, ११ दिगवळे, १२ घोणसरी, १३ हळवल, १४ हरकूळ बु, १५ हरकूळ खुर्द, १६ हुंबरट, १७ जानवली, १८ कलमठ, १९ कळसुली, २० करंजे, २१ कासरल, २२ करुळ, २३ कासार्डे, २४ कसवण तळवडे, २५ खारेपाटण, २६ कोळोशी, २७ कोंडये, २८ कुंभवडे, २९ कुरंगावणे बेर्ले, ३० लोरे, ३१ माईण, ३२ नडगिवे, ३३ नागवे, ३४ नांदगांव, ३५ नरडवे, ३६ नाटळ, ३७ ओसरगांव, ३८ ओझरम, ३९ पिसेकामते, ४० पियाळी, ४१ फोंडाघाट, ४२ साकेडी, ४३ साळीस्ते, ४४ सांगवे, ४५ सातरल, ४६ सावडाव, ४७ शेर्पे, ४८ शिवडवने, ४९ शिरवल, ५० शिवडाव, ५१ तळेरे, ५२ तरंदळे, ५३ तिवरे, ५४ वागदे, ५५वाघेरी, ५६ वायंगणी, ५७ वरवडे, ५८ वारंगाव असून यामध्ये ७ सदस्य संख्या असलेले ग्रामपंचायत ३१, ९ सदस्य असलेल्या १८, ११ सदस्य असलेल्या ६,१३ सदस्य असलेली १, आणि १७ सदस्य असलेल्या २ ग्रामपंचायतचा समावेश आहे.या ग्रामपंचायत साठी १८ नोव्हेंबर ला अर्ज दाखल करण्याची मुदत : २८ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर अर्ज छाननी : ०५ डिसेंबर अर्ज मागं घेण्याचा दिनांक : ७ डिसेंबर निवडणूक चिन्ह वाटप : ७ डिसेंबर दुपारी ३ नंतर मतदानाची तारीख : १८ डिसेंबर मतमोजणी आणि निकाल : २० डिसेंबर जाहीर झाली असून सर्वच पक्षाने आता ग्रामपंचायत निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

two × one =