You are currently viewing श्रावण

श्रावण

जागतिक मराठी साहित्य कला व्यक्तिविकास मंच सदस्य प्रा डॉ जी आर उर्फ प्रवीण जोशी यांची काव्यरचना

श्रावण आला तुषार घेऊन
सोनकोवळे उन्ह घेऊन
झुला झुलवत इंद्रधनुचा
सप्तरंगाचे क्षितीज घेऊन

यमुना तटी आला गरजत
राधेची पण छेड काढीत
गुलाबदाणी हाती मोगरा
अत्तर दाणी होता शिंपित

श्रावणातील निळमेघ ही
अधरावरी खाली वाकला
धीर सुटला त्या मेघातून
राधेला तो भिजवुन गेला

गंधीत होऊन आला वारा
जुनी सलगी सांगुन गेला
शीर शीरशीर शीळ घालीत
नभी पक्षी तो उडुन गेला

श्रावण आला तुषार घेऊन
गिरी शिखरांना कवेत घेऊन
हिरव्या हिरव्या पाना मधुनी
श्रावणातील आरास घेऊन

प्रो डॉ जी आर (प्रवीण ) जोशी
अंकली बेळगाव
कॉपी राईट

प्रतिक्रिया व्यक्त करा