You are currently viewing श्री स्वामी समर्थ

श्री स्वामी समर्थ

*जागतिक साहित्य कला व्यक्तित्व विकास मंचच्या सन्माननीय सदस्या ज्येष्ठ लेखिका कवयित्री अरुणा दुद्दलवार लिखित अप्रतिम अभंग रचना*

 

श्री स्वामी समर्थ

 

अक्कलकोटासी।स्वामी निवासाला।

जाता दर्शनाला। रूप दिसे।।

 

अनन्य भक्तीने।पावसी भक्ताला।

विश्वास दिधला।जीवनात।।

 

अशक्य ते शक्य।स्वामी करतात।

संकटांना मात।खचित हो।।

 

भिऊ नका कोणी।पाठीशीआहे मी।।

म्हणतात स्वामी।श्री समर्थ।।

 

भक्तीत डुंबता।चरणाची सेवा

कृपाशीष ठेवा। भगवंता।।

 

चित्त राहो ध्यानी। जळातला मासा।

जगेल का तसा।कृपासिंधू।।

 

सत्वर हो धावा। करावी करूणा

वंदते अरूणा । दयानिधे।।

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

*अरुणा दुद्दलवार*

*दिग्रस… यवतमाळ*

प्रतिक्रिया व्यक्त करा