संवाद मीडियाचे आवाहन. . .
कोरोनाच्या काळात ज्या भक्तांनी गणेशमूर्ती घरी बनविल्या आहेत त्यांचे फोटो व स्वतःची माहिती संवाद मीडियाला पाठवा....आम्ही प्रसिद्धीस देऊ...

संवाद मीडियाचे आवाहन. . .