एस. एस. बोअरवेल (समीर पाटील)

बोअरवेल क्षेत्रातील
विश्वसनीय सेवेचे नाव💧

_एस. एस. बोअरवेल_
_(समीर पाटील)_

💦100% विश्वसनीय सेवा

💦4.5″/6″ /6.5″/9″ बोअरवेल योग्य दरात खोदाई करून मिळतील.💦

_अर्थिग होल खोदून मिळतील_

💦200 फूट दूरवर (अडचणीच्या ठिकाणी )बोअरवेल खोदून मिळेल.💦

💦नामवंत कंपनीचे पंप, गॅरंटी सहित बोअर ला फिटिंग करून मिळतील.💦

💦जुन्या बोअरवेल मध्ये अडकलेले पंप काढून मिळतील / जुन्या बोअरवेल साफ करून (फ्लशिंग) करून मिळेल.💦

🛠️💦जुने पंप रिपेअर करून मिळतील🛠️💦

आमचा पत्ता :👇
एस.एस. इलेक्ट्रिक वर्क्स, आचरा रोड, डॉ. राणे हॉस्पिटल शेजारी कणकवली

📱संपर्क – एस. एस .बोअरवेल

प्रो.प्रा. समीर पाटील
9421237130
9011630901
9284329683
9422999594
9420261271